ข่าว สปค.

 [29-06-60] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ CHEQA Online ในวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560 
 [27-06-60] การประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม A 508 อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ชมวีดิโอคลิ๊ก>>>
 [27-06-60] ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
 [16-05-60] ด่วน!! สำนักงานประกันคุณภาพขอความกรุณาให้สาขาที่ยังไม่ได้หาประธานผู้ตรวจระดับหลักสูตร รีบดำเนินการด่วนเพื่อทางสำนักงานประกันคุณภาพจะได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งตรวจประเมินต่อไป

Posted in ประชาสัมพันธ์.