เอกสารประกอบการบรรยาย EdPEx

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนนการที่เป็นเลิศ EdPEx วันที่ 30 -31 ตุลาคม 2560  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>>>> เอกสารชุดที่ 1 ||  เอกสารชุดที่ 2

Posted in คุณภาพสากล, ดาวน์โหลด QA.