ติดต่อเรา

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel: 02 441 6039  Or 02 441 6000 ต่อ 2160-2163
Fax : 02 441 6000 ต่อ 2161