อนุมัติโครงการประกันคุณภาพ 5-6 กุมภาพันธ์

หนังสืออนุมัติโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 >>>ดาวน์โหลด<<<<

 

ใบสมัครเข้ารับอบรมผู้ประเมินภายใน

– ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ตามลิงค์นี้เลยครับ (ปล.ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามคุณสมบัตินะครับ สำหรับคนที่ยังไม่เคยอบรมที่ใดเลย หรือ ยังไม่เคยมีลิสต์ที่ไหนมาก่อน หรือยังไม่ได้เป็นผู้ประเมินนะครับ กำหนดปิดรับอบรมภายในวันอังคาร 12 ธันวาคม 2560) ::: โหลดที่นี่