คำสั่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา(รอบ 12 เดือน)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ::By AdminQA 22:06:64 
                      >>> Download File <<<

เอกสารการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลประกอบ SAR ปี 2561

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561

จำนวนนนักศึกษา

ใบสมัครเข้ารับอบรมผู้ประเมินภายใน

– ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ตามลิงค์นี้เลยครับ (ปล.ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามคุณสมบัตินะครับ สำหรับคนที่ยังไม่เคยอบรมที่ใดเลย หรือ ยังไม่เคยมีลิสต์ที่ไหนมาก่อน หรือยังไม่ได้เป็นผู้ประเมินนะครับ กำหนดปิดรับอบรมภายในวันอังคาร 12 ธันวาคม 2560) ::: โหลดที่นี่

เอกสารอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารประกอบการอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 30 พฤศจิการยน – 1 ธันวาคม 2560
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>>>